Utilstrekkelige dokumenter Dersom det mangler et årsbudsjett, det ikke er regnskap fra det foregående året eller er budsjett med for […]
Arkiv