Da har høstsemesteret begynt, og vi på Fakultetet for Medisin og Helsevitenskap (MH- fakultetet) er allerede godt i gang med […]
Suppleringsvalg for Studieprogramtillitsvalgt Master og Fakultetstillitsvalgt 3 Frist 19. september 2018, kl. 23.59 Vil du være med og gjøre en […]
NTNU har opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å omgjøre lesesaler og andre aktuelle lokaler til funksjonelle læringsarealer […]
The below text regards a position available to Norwegian-speaking students only, hence, the information is not provided in English. Sorry […]
Kjære medstudenter, 26.-30. august 2017 går AMEE-konferansen (an international Association for Medical Education in Europe) av stabelen i Helsinki. Medlemmer […]
  Da har de nye sidene til studentrådene kommet. Her vil en finne info om de ulike studenrådene, hvor man […]
Arkiv