Reviderte vedtekter / Revised statutes

I etterkant av fusjonen, og en overgang fra å skulle representere ca. 2000 til ca. 6000 studenter, har Studentrådet sett behov for å oppdatere sine vedtekter. Disse ble offentliggjort for studentene 21.10.2017 på Innsida, og motforslag måtte sendes til Studentrådets ledergruppe (SL) tre (3) dager før avstemning. Avstemningen skjer nå Les mer…

Studentrådsvalg – Oktober/november

Kjære alle studenter ved MH-fakultetet The information below is about the election in The Student Council Leader Group (SL) and will only be available in Norwegian. Candidates applying are required to manage both English and Norwegian. All information about the voting will be available in English as well, as all Les mer…

Budsjett 2017 / Budget 2017

Grunnet fusjonen var ikke Studentrådets budsjett for 2017 klart før kort tid før vårens eksamensperiode og sommerferien. Vi beklager derfor at budsjettet offentliggjøres sent, men vi åpner nå for tilbakemeldinger. Om du har en tilbakemelding kan den sendes til ftv@sr-mh.no innen to uker (senest fredag 29.09.2017). Budsjettet ser du ved Les mer…

Valget er åpent / Voting is now open

Kjære alle studenter ved MH-fakultetet! Valget til Studentrådets ledergruppe (SL) er nå åpent, og foregår elektronisk. Gå inn her for å stemme: https://innsida.ntnu.no/valg/ Jeg vil på vegne av Studentrådet oppfordre deg til å bruke stemmeretten din. Det er mange gode kandidater som har stilt for å gjøre DIN studiehverdag bedre. Les mer…

Kandidatpresentasjoner september 2017

På denne siden kan du lese litt om kandidatene som har stilt til valg. Det skal velges to (2) Fakultetstillitsvalgte, to (2) Studieprogramtillitsvalgte og to (2) Instituttillitsvalgte. Trykk på linken for å laste ned/se presentasjonene: Kandidatpresentasjoner – On this site you can read about the candidates who are running for Les mer…

Åpen studsal 11. og 12. september

Åpne studsaler – Tunga 11/9 og Øya 12/9 Kjære alle studenter ved MH-fakultetet I starten av neste uke (uke 37) kommer Studentrådets ledergruppe til å holde åpne studsaler på Tunga og Øya, hhv mandag 11/9 og tirsdag 12/9. Dette gjøres i forbindelse med Studentrådsvalget hvor vi nå har åpent for Les mer…