Om oss

Om oss

Studentrådet Fmh er en samlebetegnelse for de kulltillitsvalgte (KTVer) på alle bachelor-, medisin-, master- og forskerlinjekull, fakultetstillitsvalgte (FTVer), instituttillitsvalgte (ITVer), studieprogramtillitsvalgte (SPVer) og pedagogisk vurderingskomité.

Aktuelle saker

Studentrådets ledergruppe jobber for tiden med:
– Å forme en kampanje for å inspirere foreleserne til bedre forelesninger
– Resirkulering på campus
– Stands med kaker og snacks på campus for å høre hva studentene er opptatt av
– Kantinepriser
– Utbedring av pedagogisk vurderingskomite

Saker vi nylig har ferdigstilt:
– Strukturen til studentrådet i forbindelse med økning i antall studieretninger pga fusjonen
– Elektronisk valg av studentrådets ledergruppe (SL) i stedet for dagens modell som krever tilstedeværelse av de som ønsker å stemme ved Generalforsamlingen
– Vedtektsendringer for studentrådet i forbindelse med fusjonen
– Høringssvar til langsgående emner på medisinstudiet

Hva er våre oppgaver?

Tale studentenes sak opp mot fakultetet
Være mellomledd mellom studenter, studieseksjon og fakultetsadministrasjon
Velferdsmiddeltildeling
Arrangere Allmøter
Arrangere Samarbeidsseminar for organisasjoner og tillitsvalgte
Representere studentene i Fakultetsstyret
Drifte stud.salen
Holde orden på lese- og datasaler og sørge for at pauserom er tilstrekkelig utstyrt
Arrangere stud.org-ledermøter
Være med på terminevalueringer og stadiummøter
Vurdere foreleseres pedagogiske ferdigheter 

Lengre versjon

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter ved fakultetet og FTV (fakultetstillitvalgte). Studentrådet er det øverste rådsorganet for studentene ved Fmh. Studentrådet skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av prinsipiell betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet til å jobbe for å gjennomføre vedtak fra Allmøter.

FTVene er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsrepresentanter. De representerer fakultetets studenter i tilsetningsutvalget for vitenskapelige stillinger, instituttledergruppen og fakultetsstyret. I tillegg har også FTVene et tett samarbeid med Studenttingets ledelse og studentrepresentantene i Styret.

Studentrådets Ledergruppe(SL) er det øverste administrative organet. Den består av FTVene og studieprogramrepresentantene for medisin og bachelor/master (SPV medisin og SPV bachelor-master), og de instituttillitsvalgte(ITV) har ansvar for en av følgende roller: Sekretær og IT, velferdsmiddelansvarlig, blesting, stud.salansvarlig og økonomiansvarlig. ITVene deltar på møter i sitt institutt for å representere studentenes interesser der, og er et bindeledd mellom studentene og administrasjonen. SL har en konsulent som bistår dem i vedlikehold av nettsider, mailinglister og andre administrative oppgaver

Generalforsamlingen er det øverste bestemmende organ for studentene. Her blir saker informert og bestemt og alle registrerte studenter ved fakultetet er invitert. Denne forsamlingen holdes i begynnelsen av hvert semester, og her velges nye representanter inn i studentrådets ledergruppe. Det kan også vedtas vedtektsendringer på generalforsamlingen.

Spørsmål angående stud.salen/pauserom?

Studsalen: driftes av SL og studsalansvarlig har hovedansvaret for den. Han/ hun har ansvar for å gi og frata tilgang til studsalen for de som sitter i frivillige styreverv, sørge for at styrene følger opp kjøkkenansvar, og kjøpe inn eller erstatte utstyr.

Pauserom: studsalansvarlig i SL har ansvaret for at disse har kjøkkenutstyr. Han/ hun har ansvar for å og kjøpe inn nytt eller erstatte utstyr. Ser man noe som mangler kan man sende mail om dette til adressen under.

Dersom du eller din forening har spørsmål angående stud.salen/pauserom , ta kontakt via epostadressen:

ism@dmfstudentrad.no

og merk emnefeltet med: Stud.sal/pauserom

 

Vedtekter for Studentrådet Fmh, med vedlegg

Her finner du vedtektene for Studentrådet Fmh, med vedlegg regulert av §6 i vedtektene.

Trykk på linken under for å laste ned/se på dokumentet: Vedtekter / Statutes

Vedtektene i sin helhet, med alle vedlegg: Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Beskrivelse av verv og utvalg i studentrådet Fmh, regulert av § 6.1 i vedtektene (norsk utgave): Arbeidsinstruks for Studentrådet Fmh

Og her finner du:

Forretningsorden / Order of business

Økonomireglement / Financial regulations

og Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til studentsosiale aktiviteter ved Fmh