Velferdsmidler

Velferdsmidler

Velferdsmiddelguide for Studentorganisasjonene ved Fmh

 

Hvem kan søke? Studentorganisasjoner ved Fmh som søker midler til konkrete prosjekter eller utstyr, samt driftsutgifter på bakgrunn av aktiviteter.

Guide til velferdsmiddelsøking

Guide on how to apply for welfare funds

Søknadsfrist.

Det er to utdelinger i året, dermed to frister. På høsten skal søknaden være inne før 1. oktober, og om våren er søknadsfristen 1.februar.

Søknadene skal sendes inn til liv.k.stubberud@ntnu.no, og skal inneholde:

  1. Søknad. Her skal det stå tydelig hvor stor sum det søkes om og hva pengene skal brukes til. Søkes det penger til flere poster, vær spesifikk med søkesum til hver enkelt post. Prioriterings rekkefølge skal være tydelig.
  2. Sjekk at alt stemmer og at det er ryddig og oversiktlig.
  3. Sjekk at alt stemmer og at det er ryddig og oversiktlig.

Du vil få en bekreftelse på mail når søknaden er mottatt. Søkeren er ansvarlig for at søknaden er levert til tiden. Ved stor pågang, kan det ta noen dager før du får svar.

Har du spørsmål skal disse sendes inn i god tid før søknadsfristen for å garantere svar. Spørsmål sendes til: livkaren@studentrad.no

Hver søknad vil bli gjennomgått for å se om de svarer til kriteriene, for så å godkjenne bilaget. Les bilag Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til student aktiviteter ved Fmh(vedlegg 1) før du skriver søknaden.

 

Utbetaling av midler.

Fakultetet er ansvarlig for utbetaling av midler. Når søknaden er godkjent skal skjema utfylles og relevante kvitteringer vedlegges. Dette skal leveres til Serviceenheten.

Link til skjema: vedlegg 2

Mail: bestillerenheten@mh.ntnu.no

Adr.: MTFS, 2. etasje Nord

Kopi skal sendes til livkaren@studentrad.no.

Innleveringsfrist er 31.mai om våren og 30.november om høsten. Dette vil si, midler som søkes om å brukes om høsten, med innlevert søknad om våren, er fristen 30.november. Med andre ord, søknader som er innlevert om høsten for midler som skal brukes om våren, skal skjema og bilag innleveres før 31.mai.

 

Lykke til med søknaden!