Eventuelle endringer i lesesalplasser og grupperom på NTNU

NTNU har opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å omgjøre lesesaler og andre aktuelle lokaler til funksjonelle læringsarealer for bachelorstudentene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. I denne sammenhengen ønsker studentrådet ved MH å samle litt meninger om læringsarealene på campus. Vi har derfor opprettet en spørreundersøkelse dere kan svare ved å gå trykke Read more about Eventuelle endringer i lesesalplasser og grupperom på NTNU[…]