Allmøte/general meeting 15.03.18

Studentrådet kaller inn alle studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap til allmøte. Tidspunkt: torsdag 15. mars klokka 16:15 Sted: KA12, Kunnskapssenteret, St. Olav. Foreløpig saksliste: 1. SR informerer (5 min) – Praksis – Kontakt med næringslivet – SHoT-undersøkelsen 2. Studentombud på NTNU (5 min) 3. Fordeling av lesesalplasser 4. Studentlisens (for medisinstudenter) Vi har Read more about Allmøte/general meeting 15.03.18[…]

Eventuelle endringer i lesesalplasser og grupperom på NTNU

NTNU har opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å omgjøre lesesaler og andre aktuelle lokaler til funksjonelle læringsarealer for bachelorstudentene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. I denne sammenhengen ønsker studentrådet ved MH å samle litt meninger om læringsarealene på campus. Vi har derfor opprettet en spørreundersøkelse dere kan svare ved å gå trykke Read more about Eventuelle endringer i lesesalplasser og grupperom på NTNU[…]

Reviderte stillingsinstrukser/revised guidelines

Reviderte stillingsinstrukser ble godkjent med 12 av 16 stemmer i SL, og trådte i kraft 16.11.2017. Stillingsinstruksene finner du her: https://mh.studentrad.no/index.php/stillingsinstrukser/ – Revised guidelines was approved with 12 of 16 votes in the student council, and became operative as of November 16th 2017. The guidelines can be found here: https://mh.studentrad.no/index.php/stillingsinstrukser/

Omvalgresultat høst 2017 / Re-election results autumn 2017

Omvalget er avsluttet, og vi ønsker å takke alle som stemte. / The re-election has now ended, and we would like to thank everyone who voted. SL ønsker å gratulere våre flotte, nye tillitsvalgte, som trer inn i rollen som tillitsvalgt januar 2018! / SL congratulates our newly elected student representatives, that will start their roles Read more about Omvalgresultat høst 2017 / Re-election results autumn 2017[…]

Omvalg høst 2017 / Re-election autumn 2017

Grunnet uavgjort mellom kandidater på FTV2 og ITV IPH holdes det nå omvalg, og vi åpnet derfor for stemming i dag, onsdag 8. november kl. 8:00. Det er åpent for stemming frem t.o.m. søndag 12. november kl. 23:59. For å stemme – Gå inn på https://innsida.ntnu.no/valg/ Kandidatur for disse finner du her: Kandidatpresentasjoner Som tidligere Read more about Omvalg høst 2017 / Re-election autumn 2017[…]

Valgresultat høst 2017 / Election results autumn 2017

Valgresultat høst 2017 Fredag 3. november ble studentvalget avsluttet, og tidlig i dag ble stemmene talt opp. Det viser seg at det på to av stillingene ble uavgjort mellom kandidatene som har fått flest stemmer, henholdsvis FTV 2 og ITV IPH. Grunnet dette må det nå holdes omvalg, og vi åpner derfor for stemming på Read more about Valgresultat høst 2017 / Election results autumn 2017[…]

Budsjett 2018 / Budget 2018

Budsjettet for 2018 ser du ved å trykke her Om du har en tilbakemelding kan den sendes til ftv@sr-mh.no innen to uker (senest fredag 17.11.2017). – To see the budget for 2018, press here If you have any feedback, you can send it to ftv@sr-mh.no within two weeks (no later than Friday 17.11.2017).

Valget er åpent / Voting is now open

Kjære alle studenter ved MH-fakultetet! Valget til Studentrådets ledergruppe (SL) er nå åpent, og foregår elektronisk. Gå inn her for å stemme: https://innsida.ntnu.no/valg/ Vi vil på vegne av Studentrådet oppfordre deg til å bruke stemmeretten din. Det er mange gode kandidater som har stilt for å gjøre DIN studiehverdag bedre. De er engasjerte og vil Read more about Valget er åpent / Voting is now open[…]

Reviderte vedtekter / Revised statutes

I etterkant av fusjonen, og en overgang fra å skulle representere ca. 2000 til ca. 6000 studenter, har Studentrådet sett behov for å oppdatere sine vedtekter. Disse ble offentliggjort for studentene 21.10.2017 på Innsida, og motforslag måtte sendes til Studentrådets ledergruppe (SL) tre (3) dager før avstemning. Avstemningen skjer nå i forbindelse med studentvalget (30.10-03.11) Read more about Reviderte vedtekter / Revised statutes[…]

Kandidatpresentasjoner høst 2017 / Candidate presentations autumn 2017

På denne siden kan du lese litt om kandidatene som har stilt til valg. Det skal velges to (2) Fakultetstillitsvalgte og åtte (8) Instituttillitsvalgte. On this site you can read about the candidates who are running for office. We’re electing two (2) Faculty student representatives and eight (8) Departmental studentrepresentatives. Trykk på linken for å Read more about Kandidatpresentasjoner høst 2017 / Candidate presentations autumn 2017[…]