01/09/2017

Tillitsvalgte i studentrådet

Fakultetstillitsvalgte (FTV)

 • FTV 1: Magnus J. Sverkeli – ftv@sr-mh.no
 • FTV 2: Edgar Aksel Tandberg – ftv@sr-mh.no
 • FTV 3: Inga S. Rygg – ftv@sr-mh.no
 • FTV 4: Johanne Eikeland Skage – ftv@sr-mh.no

Instituttillitsvalgte (ITV)

 • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG): Ine Fjær og Mathias Kjersem Heggedal – ihg@sr-mh.no
 • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHÅ): Therese Svendsen og Silje Kippernes – iha@sr-mh.no
 • Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM): Magnus Nebb Sørensen – ikom@sr-mh.no
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB): Møyfrid Kløvning og Helene Relevo Uthaug – inb@sr-mh.no
 • Institutt for psykisk helse (IPH): Camilla Huke – iph@sr-mh.no
 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM): Marthe Endresen og Anja Ivarsdatter Djupesland – ism@sr-mh.no
 • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB): Signe Gjerstad – isb@sr-mh.no
 • Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN): Polina Bravikova – kavli@sr-mh.no

Studieprogramtillitsvalgte (SPV)

 • SPV Medisin: Tormod Gjønnes – spv-medisin@sr-mh.no
 • SPV Bachelor og Master: Anton Hasselgren – spv-master@sr-mh.no

For å nå hele Studentrådets ledergruppe

Send mail til studentradet@sr-mh.no

Kulltillitsvalgte (KTV)

Oversikt kommer!