De kulltillitsvalgte representerer studentene i sitt kull, og er et bindeledd mellom kullet, Studentrådet og de emneansvarlige. Som KTV skal man bl.a. se til at studentene får undervisning av god kvalitet gjennom løpende dialog med årsleder, studiekonsulent, undervisningsledere og undervisere på vegne av kullet.

KTV medisin:

Kull 13: Kari Syverud
Kull 14, CMED1: Signe Elise Skavland
Kull 14, CMED2: Magnus Galta
Kull 15, CMED1: Synne Flatlandsmo Tangen
Kull 15, CMED2: Maria Bjørnstad Ringset
Kull 16, CMED1: Arththi Shanmugam
Kull 16, CMED2: Polina Bravikova
Kull 16, LINK: Sigrid Aspli
Kull 17: Uavklart
Kull 18: Abdul Hayran
Forskerlinjen: Sindre Hoff Petersen