07/09/2017

Velferdsmidler

Velferdsmiddelguide for Studentorganisasjonene ved MH-fakultetet

Hvem kan søke?

Studentorganisasjoner ved MH-fakultetet som søker midler til konkrete prosjekter eller utstyr, samt driftsutgifter på bakgrunn av aktiviteter.

Guide til velferdsmiddelsøking
Guide on how to apply for welfare funds

Søknadsfrist

Det er to utdelinger i året, og dermed to frister:

 1. På høsten skal søknaden være inne før 1. oktober 

  OBS!
  Pga feil med utsending av mail utsettes fristen for høst 2017 til fredag 6. oktober /
  Due to errors regarding e-mail, the deadline for autumn 2017 is set to Friday, October 6th

 2. På våren skal søknaden være inne før 1. februar 

  OBS!
  Pga. sykdom er fristen for våren 2018 utsatt til søndag 4. februar kl. 23:59 /
  Due to disease, the deadline for spring 2018 is set to Sundag, February 4th

Søknadene skal sendes inn til ftv@sr-mh.no , og skal inneholde:

 1. Søknad: Her skal det stå tydelig hvor stor sum det søkes om og hva pengene skal brukes til. Søkes det penger til flere poster, vær spesifikk med søkesum til hver enkelt post. Prioriteringsrekkefølge skal være tydelig.
 2. Budsjett: Sjekk at alt stemmer og at det er ryddig og oversiktlig.
 3. Regnskap: Sjekk at alt stemmer og at det er ryddig og oversiktlig.

Du vil få en bekreftelse på mail når søknaden er mottatt. Søkeren er ansvarlig for at søknaden er levert til tiden. Ved stor pågang, kan det ta noen dager før du får svar.

Har du spørsmål skal disse sendes inn i god tid før søknadsfristen for å garantere svar.
Spørsmål sendes til: ftv@sr-mh.no

Hver søknad vil bli gjennomgått for å se om de svarer til kriteriene, for så å godkjenne bilaget. Les bilag Kriterier velferdsmidler før du skriver søknaden.

Utbetaling av midler

Fakultetet er ansvarlig for utbetaling av midler. Når søknaden er godkjent skal skjema utfylles og relevante kvitteringer vedlegges. Dette skal leveres til Serviceenheten.

 • Link til skjema
 • Mail: bestillerenheten@mh.ntnu.no
 • Adresse: MTFS, 2. etasje Nord
 • Kopi skal sendes til ftv@sr-mh.no

Innleveringsfrist er 31. mai om våren og 30. november om høsten. Dette vil si, midler som søkes om å brukes om høsten, med innlevert søknad om våren, er fristen 30. november. Med andre ord, søknader som er innlevert om høsten for midler som skal brukes om våren, skal skjema og bilag innleveres før 31. mai.

Lykke til med søknaden!