Studentrådet MH er en samlebetegnelse for de Fakultetstillitsvalgte (FTVer), Instituttillitsvalgte (ITVer) og Studieprogramtillitsvalgte (SPVer) ved fakultetet for medisin og helsevitenskap.  Studentrådet er det øverste rådsorganet for studentene ved MH-fakultetet, og skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av prinsipiell betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet til å jobbe for å gjennomføre vedtak fra eventuelle og aktuelle allmøter. SR har for tiden hjelp av en konsulent som arbeider med en del av de administrative oppgavene, og resten av ansvarsområdene fordeles som internverv innad i SR.

Hva er Studentrådets oppgaver?

 • Være studentenes talerør opp mot fakultetet
 • Representere alle studentene på MH fakultetet i diverse møter og utvalg på instituttnivå og fakultetsnivå
 • Være bindeleddet mellom studentene og fakultetsadministrasjon.
 • Arrangere allmøter
 • Arrangere seminarer
 • Ha oversikt over fakultetets oppbygning og funksjon.
 • Drifte studentforeningssalen (studsalen).
 • Holde orden på lese- og datasaler og sørge for at pauserom er tilstrekkelig utstyrt.
 • Delta i ansettelsesprosessen til fremtidige forelesere ved å vurdere foreleseres pedagogiske ferdigheter – PedKom
 • Velferdsmiddeltildeling.
  Etter elektronisk valg ble innført har det ikke lenger vært behov for Generalforsamlingen i starten av hvert semester. Valg av nye tillitsvalgte og vedtektsendringer skjer elektronisk via valgweb. Det høyeste organet for studentene er nå aktuelle allmøter som holdes ved behov, som f.eks. i forbindelse med høringer eller andre saker av prinsipiell betydning. På aktuelle allmøter blir saker informert og eventuelt bestemt, og alle registrerte studenter ved fakultetet er invitert.

  Tidligere saker

  Valg
  Studentrådet MH

  Suppleringsvalg ITV Vår 2023

  Studentrådet MH lyser nå ut stilling som instituttillitsvalgt (ITV) for IHG. Send mail til ftv@sr-mh.no for mer info om vervet. Varighet: Stilling har snarlig tiltredelse og

  Les mer »
  Valg
  Studentrådet MH

  Suppleringsvalg ITV høst 2022

  Studentrådet MH lyser nå ut stilling som instituttillitsvalgt (ITV) for IPH og IHG. Send mail til ftv@sr-mh.no for mer info om vervet. Varighet: Stilling har snarlig

  Les mer »
  Valg
  Studentrådet MH

  Allmøte

  Velkommen til studentrådet MH sitt allmøte mandag 25. april kl 16:15 i ØHA-1 på Øya Helsehus. Alle studenter ved MH er velkomne på allmøtet. De

  Les mer »
  Info
  Studentrådet MH

  Julehilsen 2021

  Studentrådet MH ønsker alle studenter ved fakultetet en riktig god jul og et godt nyttår! Det har vært en glede å jobbe på vegne av

  Les mer »
  Info
  Studentrådet MH

  Oppdatering på coronasituasjonen

  Oppdatering fra møtet Studentrådet MH har i dag vært i nytt møte med Fakultetsledelsen og kan komme med følgende oppdateringer: Eksamen før jul: Skriftlig eksamen

  Les mer »