Studentrådet MH er en samlebetegnelse for de Fakultetstillitsvalgte (FTVer), Instituttillitsvalgte (ITVer) og Studieprogramtillitsvalgte (SPVer) ved fakultetet for medisin og helsevitenskap.  Studentrådet er det øverste rådsorganet for studentene ved MH-fakultetet, og skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av prinsipiell betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet til å jobbe for å gjennomføre vedtak fra eventuelle og aktuelle allmøter. SR har for tiden hjelp av en konsulent som arbeider med en del av de administrative oppgavene, og resten av ansvarsområdene fordeles som internverv innad i SR.

Hva er Studentrådets oppgaver?

 • Være studentenes talerør opp mot fakultetet
 • Representere alle studentene på MH fakultetet i diverse møter og utvalg på instituttnivå og fakultetsnivå
 • Være bindeleddet mellom studentene og fakultetsadministrasjon.
 • Arrangere allmøter
 • Arrangere seminarer
 • Ha oversikt over fakultetets oppbygning og funksjon.
 • Drifte studentforeningssalen (studsalen).
 • Holde orden på lese- og datasaler og sørge for at pauserom er tilstrekkelig utstyrt.
 • Delta i ansettelsesprosessen til fremtidige forelesere ved å vurdere foreleseres pedagogiske ferdigheter – PedKom
 • Velferdsmiddeltildeling.
  Etter elektronisk valg ble innført har det ikke lenger vært behov for Generalforsamlingen i starten av hvert semester. Valg av nye tillitsvalgte og vedtektsendringer skjer elektronisk via valgweb. Det høyeste organet for studentene er nå aktuelle allmøter som holdes ved behov, som f.eks. i forbindelse med høringer eller andre saker av prinsipiell betydning. På aktuelle allmøter blir saker informert og eventuelt bestemt, og alle registrerte studenter ved fakultetet er invitert.

  Tidligere saker

  Valg
  Studentrådet MH

  Suppleringsvalg FTV

  Kjære studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentrådet MH lyser nå ut stilling som fakultetstillitsvalgt (FTV). Se tidligere innlegg for mer info om vervet.

  Les mer »
  Valg
  Studentrådet MH

  Vi søker en ny FTV!

  Kjære studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentrådet MH er på utkikk etter en ny fakultetstillitsvalgt (FTV) som kan tiltre fra 01.01.22. Som fakultetstillitsvalgt

  Les mer »
  Info
  Studentrådet MH

  Velkommen til juleverksted!

  Bli med å skape julestemning på campus! Fra og med mandag 22. november t.o.m. mandag 16. desember vil det bli arrangert juleverksted på pauserommene på campus. Her vil man

  Les mer »
  Info
  Studentrådet MH

  Hvem er Studentrådet MH?

  Hvem er vi? For mange studenter er vi tillitsvalgte «kun» tillitsvalgte, og det er ikke alle som kjenner oss på personlig basis. Dette er grunnen

  Les mer »
  Info
  Studentrådet MH

  Julekos på campus

  Om kort tid vil campusene være preget av julestemning for å lette på eksamensstresset som vi alle vet nærmer seg. Vi i SR ønsker å

  Les mer »