Studentrådets ledergruppe jobber for tiden med:

 • Revidere fordelingen av lesesalplasser for studenter på høyere grad ved campus Øya.
 • Opprettelse av et Medisinsk faglig utvalg (MFU).
 • Et synligere Studentråd på de ulike campusene.
 • Få til bedre kantinepriser for studentene
 • Resirkulering på campus Øya.
 • Utbedring av pedagogisk vurderingskomite

Studentrådet MH er en samlebetegnelse for Kulltillitsvalgte (KTVer) på alle bachelor-, master-, medisin-, og forskerlinjekull, Fakultetstillitsvalgte (FTVer), Instituttillitsvalgte (ITVer), Studieprogramtillitsvalgte (SPVer) og Pedagogisk vurderingskomité.

Studentrådets ledergruppe (SR) er det øverste administrative organet, og består av FTVene, SPV medisin, SPV master og ITVene. SR ledes av de fire FTVene.

SR er det øverste rådsorganet for studentene ved MH-fakultetet, og skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av prinsipiell betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet til å jobbe for å gjennomføre vedtak fra eventuelle og aktuelle allmøter.
SR har for tiden hjelp av en konsulent som arbeider med en del av de administrative oppgavene, og resten av ansvarsområdene fordeles som internverv innad i SR.

Saker vi nylig har ferdigstilt:

 • Formet en kampanje for å inspirere undervisere til bedre og mer studentaktive forelesninger basert på svar på undersøkelse sendt ut på vårsemesteret.
 • Innarbeide samme valgperioder som de andre Studentrådene på NTNU: Medførte høsten 2017 to valg i stedet for ett
 • Strukturen til studentrådet i forbindelse med økning i antall studieretninger pga fusjonen
 • Elektronisk valg av Studentrådets ledergruppe (SL) i stedet for modellen som krever tilstedeværelse av de som ønsker å stemme ved en Generalforsamling
 • Vedtektsendringer for studentrådet i forbindelse med fusjonen
 • Høringssvar til langsgående emner på medisinstudiet

Hva er Studentrådets oppgaver?

 • Være studentenes talerør opp mot fakultetet.
 • Representere studentene på MH fakultetet, bl.a. i Studieprogramrådene og i Fakultetsstyret.
 • Være bindeleddet mellom studenter, utdanningsseksjon og fakultetsadministrasjon.
 • Arrangere allmøter og seminarer.
 • Oversikt over fakultetets oppbygning og funksjon.
 • Samarbeide med studenter som ikke går samme studieprogram som oss, og møte studenter fra andre studiebyer.
 • Bli kjent med de som utformer studiene våre.
 • Drifte studentforeningssalen (studsalen).
 • Holde orden på lese- og datasaler og sørge for at pauserom er tilstrekkelig utstyrt.
 • Vurdere foreleseres pedagogiske ferdigheter.
 • Velferdsmiddeltildeling.
 • Velge Studentrådets kampsaker og jobbe med det vi bryr oss om!

Vi jobber med andre ord med alt fra kaffeprisene i kantina til kildesortering på campus og gode forelesninger!

 

Oversikt over internverv og fordeling:

 • Pauseromansvarlig: ITV
 • Studsalansvarlig: FTV1 v/
 • Støtte for studsal- og pauseromansvarlig: En ITV
 • PR/IT/Blest: Fire ITVer
 • Pedagogisk vurderingskomité: To ITVer
 • (Sekretær: En ITV)

 

Etter elektronisk valg ble innført har det ikke lenger vært behov for Generalforsamlingen i starten av hvert semester, og både nye tillitsvalgte og vedtektsendringer skjer elektronisk. Budsjettet offentliggjøres på Studentrådets nettside så fort det er klart hvert år, og det åpnes for tilbakemeldinger per e-post. Det høyeste organet for studentene er nå aktuelle allmøter som holdes ved behov, som f.eks. i forbindelse med høringer eller andre saker av prinsipiell betydning. På aktuelle allmøter blir saker informert og eventuelt bestemt, og alle registrerte studenter ved fakultetet er invitert.

 

Vedtekter for Studentrådet MH, med vedlegg

Her finner du vedtektene for Studentrådet MH i sin helhet, med alle vedlegg.

Trykk på linkene for å laste ned/se på dokumentet: