Noe av det viktigste tillitsvalgtarbeidet på NTNU er referansegruppene

Det skal være referansegruppe i alle emner ved NTNU. Referansegruppa består av minst 3 studenter som til sammen representerer alle studentene i emnet. Der et emne omfatter flere studieprogram, bør alle studieprogram være representert i referansegruppa. Gjennom semesteret skal referansegruppa ha minimum 3 møter med underviseren. Her bør det bli tatt opp hva som fungerer bra og ikke, og eventuelle forslag til tiltak.

Innsida finner du informasjon om hvordan referansegrupperapportene skal skrives og hvor du kan finne tidligere versjoner.

Studenttinget lagde i 2016 håndbok for referansegruppearbeid, de finner du nedenfor. Noe av informasjonen i håndboken er fra før fusjonen, så vær oppmerksom på at enkelte deler kan være utdatert. Håndboken gir likevel en god innføring i hvordan man skal jobbe i referansegruppene.

Referansegruppehåndboken- bokmål

Referansegruppehandboka nynorsk

The reference group manual- English version

Her kan du finne tidligere semesterrapporter!

Viktige temaer for referansegruppen er:
– Læringsutbytte.
– Undervisningsformene.
– Tilbakemelding og vurderingsform.
– Arbeidsmengde gjennom semesteret.
– Læringsmiljø.

Dersom tilbakemeldinger og tiltak ikke blir gjennomført eller fulgt opp kan man snakke med underviser, instituttleder eller underviser, ta det opp med tillitsvalgte i SR, eller melde avvik.

Studentenes egen stemme, sammen med underviserne, blir til gode tiltak.
NTNU lykkes når studentene lykkes!


Kilde: NTNU innsida