Hva er studentombudet?
Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU, og skal arbeide for å sikre at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i studiesituasjonen.

Hvem er studentombudet?
Lennart Soligard er studentombudet på NTNU. Han har juristutdannelse fra UiO, hvor han også har en master i Rettsvitenskap. Han er en allsidig erfaren jurist og har blant annet flere års arbeidserfaring innenfor offentlig forvaltning. Siden 2009 har han jobbet som rådgiver/seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved oppvekst – og utdanningsavdelingen, hvor han jobbet for å ivareta grunn – og videregåendeskoleelevers rettigheter etter opplæringslova og privatskolelova/friskolelova.

Han har også jobbet som advokatfullmektig ved et advokatkontor i Trondheim i 2015 og 2016.

Arbeidsoppgavene til studentombudet
Som studentombud arbeider jeg for å ivareta studentenes rettigheter og jeg har et særlig fokus på at universitetet gir studentene en korrekt og forsvarlig behandling av sin sak. Jeg kan gi studentene råd om hva de kan og bør foreta seg for å ivareta sine interesser på en best mulig måte.

Studenter kan for eksempel ta kontakt med meg om kritikkverdige forhold (f.eks. lovbrudd, mobbing, trakassering, brudd på sikkerhetsrutiner) som berører studentenes situasjon. Dette kan være forhold som studenten opplever overfor medstudenter, ansatte, eller universitetet som sådan. Studentene kan varsle anonymt. Jeg behandler saken diskre og fortrolig, og har taushetslikt om de forhold som studentene tar opp med meg.

Hvordan kontakte studentombudet? 

 48505005
Teknologibygget, Kalvskinnet