Studentarealet (Studsal) :

Studenter som sitter i frivillige styreverv kan søke om å få tilgang til studsalen.
Studsalen driftes av SR, og studsalansvarlige har hovedansvaret for den. Studsansvarlige skal kjøpe inn eller erstatte utstyr, og sørge for at styrene følger opp kjøkkenansvar. Studentrådets konsulent har for øvrig ansvar for å gi og frata tilgang til studsalen for de som sitter i frivillige styreverv, og mottar lister fra studsalansvarlige hvert semester.

Forespørsel om tilgang og spørsmål angående studsalen sendes pr mail til
spv-medisin@sr-mh.no. Merk emnefeltet med: «Studsal»

Pauserom på campus Øya:

Pauseromansvarlig i SR MH har ansvaret for at pauserommene på campus Øya er utstyrt med kjøkkenutstyr. Vedkommende har ansvar for å kjøpe inn nytt eller erstatte utstyr. Ser man noe som mangler kan du sende mail om dette til pauseromsr@gmail.com.