Om du har noen saker til Studentrådet eller lurer på noe – send oss en mail, eller fyll ut skjemaet nederst på siden. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Studentradet@sr-mh.no
Ftv@sr-mh.no

Fakultetstillitsvalgte (FTV)

FTVene er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsvalgte. De representerer fakultetets studenter i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger, instituttledergruppen og fakultetsstyret. I tillegg har FTVene et tett samarbeid med Studenttingets ledelse og studentrepresentantene i Styret.

 • FTV: Magnus Holm-Hagen
 • FTV: Martine Gottberg Stenbock
 • FTV: Maria Louise Høigaard
 • FTV: Sander Hansen Hoff

Studieprogramtillitsvalgte (SPV)

SPV Medisin er øverste tillitsvalgte for medisinstudentene ved fakultetet. SPV medisin har ansvaret for å ivareta medisinstudentenes interesser ved bl.a. å koordinere KTV medisin, innhente informasjon fra studentene, og følge opp og arbeide med studentpolitiske saker. SPV medisin er medisinstudentenes representant i bl.a. Studieprogramrådet, Studieledermøter, Nasjonalt utdanningsmøte i medisin, og SR-møter.

 • SPV Medisin:
  • Stig E. Almåsbakken / spv-medisin@sr-mh.no

Instituttillitsvalgte (ITV)

ITVene representerer studentene i møter med sine institutter, og er et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

 • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG):
  • Caroline Marie Bøe Olsen og Carmen Victoria Ortiz Skille/ ihg@sr-mh.no
 • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHÅ):
  • Amanda Berg og Amy Bergset / iha@sr-mh.no
 • Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM):
  • Ingrid Andrea Sandnes / ikom@sr-mh.no
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB): 
  • Benedicte Kilen Brinck & Jakob Dingstad Bergem/ inb@sr-mh.no
 • Institutt for psykisk helse (IPH):
  • Martine Fredriksen Karlsen / iph@sr-mh.no
 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM):
  • Matilde Bang & Tuva Lengard Berthelsen/ ism@sr-mh.no
 • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB):
  •  Anniken Jansen / isb@sr-mh.no
 • Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN):
  •  kavli@sr-mh.no

 

Ønsker du å kontakte oss? Send oss en melding