Oversikt: tillitsvalgte Studentrådet MH V21
Om du har noen saker til Studentrådet eller lurer på noe – send oss en mail!

studentradet@sr-mh.no eller ftv@sr-mh.no

Fakultetstillitsvalgte (FTV)

FTVene er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsvalgte. De representerer fakultetets studenter i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger, instituttledergruppen og fakultetsstyret. I tillegg har FTVene et tett samarbeid med Studenttingets ledelse og studentrepresentantene i Styret.

 • FTV: Astrid Hilling
 • FTV: Elfrid Sandvik
 • FTV: Kaby Theivendran
 • FTV: Catinka Annie Steinback Sørensen

  Fellesmail: ftv@sr-mh.no

Studieprogramtillitsvalgte (SPV)

SPV Medisin er øverste tillitsvalgte for medisinstudentene ved fakultetet. SPV medisin har ansvaret for å ivareta medisinstudentenes interesser ved bl.a. å koordinere KTV medisin, innhente informasjon fra studentene, og følge opp og arbeide med studentpolitiske saker. SPV medisin er medisinstudentenes representant i bl.a. Studieprogramrådet, Studieledermøter, Nasjonalt utdanningsmøte i medisin, og SR-møter.

 • SPV Medisin: Johanne Eikeland Skage – spv-medisin@sr-mh.no

  Instituttillitsvalgte (ITV)

  ITVene representerer studentene i møter med sine institutter, og er et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

  • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG):
   • Fredrik Sperre og Magnus Andreas Omberg – ihg@sr-mh.no
  • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHÅ):
   • Kristine Storhaug og Karina Enger Willumsen – iha@sr-mh.no
  • Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM):
   • Ive Berge Stemsrud – ikom@sr-mh.no
  • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB): 
   • Oda Selvåg – inb@sr-mh.no
  • Institutt for psykisk helse (IPH):
   • Malin Våde – iph@sr-mh.no
  • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM):
   • Bjørk Rannov Reitan og Lena Vigdel – ism@sr-mh.no
  • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB):
   • Frida Iversen – isb@sr-mh.no
  • Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KISN):
   •  kavli@sr-mh.no

  For å nå hele Studentrådet, send mail til studentradet@sr-mh.no