Videre til oversikt over Kulltillitsvalgte (KTV) –>

Om du har noen saker til Studentrådet eller lurer på noe – send oss en mail!

Fakultetstillitsvalgte (FTV)

FTVene er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsvalgte. De representerer fakultetets studenter i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger, instituttledergruppen og fakultetsstyret. I tillegg har FTVene et tett samarbeid med Studenttingets ledelse og studentrepresentantene i Styret.

 • FTV 1: Julie Tveita Lea
 • FTV 2: Edgar Aksel Tandberg
 • FTV 3: Maria Høigaard
 • FTV 4: Nora Stuve
  Fellesmail: ftv@sr-mh.no

Studieprogramtillitsvalgte (SPV)

SPV Medisin er øverste tillitsvalgte for medisinstudentene ved fakultetet. SPV medisin har ansvaret for å ivareta medisinstudentenes interesser ved bl.a. å koordinere KTV medisin, innhente informasjon fra studentene, og følge opp og arbeide med studentpolitiske saker. SPV medisin er medisinstudentenes representant i bl.a. Studieprogramrådet, Studieledermøter, Nasjonalt utdanningsmøte i medisin, og SR-møter. 

 • SPV Medisin: Julie Mork Aune – spv-medisin@sr-mh.no

SPV Master er øverste tillitsvalgte for masterstudentene ved fakultetet. SPV master har ansvaret for å ivareta masterstudentenes interesser ved bl.a. å koordinere KTV master, innhente informasjon fra studentene, og følge opp samt arbeide med studentpolitiske saker. SPV master skal være masterstudentenes representant i bl.a. SR-møter.

 • SPV Master: Hanne Grønnestad – spv-master@sr-mh.no

Instituttillitsvalgte (ITV)

ITVene representerer studentene i møter med sine institutter, og er et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

 • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG):
  • Ine Fjær og Maren Vaseng Arntsen – ihg@sr-mh.no
 • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHÅ):
  • Anita Vadset og Alexander Stabell – iha@sr-mh.no
 • Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM):
  • ikom@sr-mh.no
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB): 
  • Marte Stine Einstad og Gaute Berg Aspevold – inb@sr-mh.no
 • Institutt for psykisk helse (IPH):
  • Anja Ivarsdatter Djupesland – iph@sr-mh.no
 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM): 
  • Regine Bergem Romundstad og Susanna Korpberget – ism@sr-mh.no
 • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB):
  • Rebekka Steen – sb@sr-mh.no
 • Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN):
  •  kavli@sr-mh.no

For å nå hele Studentrådets ledergruppe send mail til studentradet@sr-mh.no