Om du har noen saker til Studentrådet eller lurer på noe – send oss en mail!

Fakultetstillitsvalgte (FTV)

FTVene er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsvalgte. De representerer fakultetets studenter i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger, instituttledergruppen og fakultetsstyret. I tillegg har FTVene et tett samarbeid med Studenttingets ledelse og studentrepresentantene i Styret.

 • FTV: Nora Stuve
 • FTV: Julie Tveita Lea
 • FTV: Maria Høigaard
 • FTV: Johanne Eikeland Skage
  Fellesmail: ftv@sr-mh.no

Studieprogramtillitsvalgte (SPV)

SPV Medisin er øverste tillitsvalgte for medisinstudentene ved fakultetet. SPV medisin har ansvaret for å ivareta medisinstudentenes interesser ved bl.a. å koordinere KTV medisin, innhente informasjon fra studentene, og følge opp og arbeide med studentpolitiske saker. SPV medisin er medisinstudentenes representant i bl.a. Studieprogramrådet, Studieledermøter, Nasjonalt utdanningsmøte i medisin, og SR-møter. 

 • SPV Medisin: Magnar Fredheim Blindhiem – spv-medisin@sr-mh.no

  Instituttillitsvalgte (ITV)

  ITVene representerer studentene i møter med sine institutter, og er et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

  • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG):
   • Maren Vaseng Arntsen og Ludvig Vollelv Thorsen – ihg@sr-mh.no
  • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHÅ):
   • Alexander Stabell og Elisabeth Sivertsen – iha@sr-mh.no
  • Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM):
   • ikom@sr-mh.no
  • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB): 
   • Gaute Berg Aspevold og Alexander Røsjø Lobo – inb@sr-mh.no
  • Institutt for psykisk helse (IPH):
   • Anja Ivarsdatter Djupesland – iph@sr-mh.no
  • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM): 
   • Regine Bergem Romundstad og Susanna Korpberget – ism@sr-mh.no
  • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB):
   • Rebekka Steen – sb@sr-mh.no
  • Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN):
   •  kavli@sr-mh.no

  For å nå hele Studentrådets ledergruppe send mail til studentradet@sr-mh.no