Medisinskfaglig utvalg (MFU) er medisinstudentenes underutvalg av studentrådet. Utvalget består av de kulltillitsvalgte (KTV) på medisin og Studieprogramtillitsvalgt ved medisin (SPV medisin). I tillegg har en fakultetstillitsvalgt (FTV) fra studentrådet MH samt den lokale grunnutdanningsansvarlig i Norsk medisinstudenter forening (Nmf) fast observasjonsplass i møtene til MFU.

De kulltillitsvalgte representerer studentene i sitt kull, og er et bindeledd mellom kullet, Studentrådet og årsledere. Som KTV skal man bl.a. se til at studentene får undervisning av god kvalitet gjennom løpende dialog med årsleder, studiekonsulent, undervisningsledere og undervisere på vegne av kullet.