Studentådsvalget, våren 2023

English below.

Ved valget våren 2023 skal vi fylle ni honorerte lederstillinger i Studentrådet MH fra høsten 2023. 


Meld kandidatur 

Muligheten for å melde kandidatur er fra 13. mars kl 08:00 – 23. mars kl 22:00. Dette gjør du ved å fylle ut kandidaturskjemaet her (åpner ved kandidaturperioden) med litt informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å stille til valg. NB! Dersom du har problemer med å laste inn skjemaet. Sjekk at du er logget inn med NTNU-mailen din og eventuelt prøv å bytte nettleser. Om problemet vedvarer ber vi deg ta kontakt på ftv@sr-mh.no, slik at du kan sende inn søknaden per mail.

For å kunne stille til verv i Studentrådet må du være student på det aktuelle institutt gjennom hele vervperioden. Du kan undersøke hvilket institutt du tilhører ved å sjekke på studentweb under «min profil» eller ved å søke opp studieprogrammet ditt på innsida. Som medisinstudent kan du stille som instituttillitsvalgt ved alle institutt bortsett fra instituttene i Gjøvik og Ålesund. Som tillitsvalgt i Studentrådet må du beherske norsk og engelsk da enkelte studieprogram består av engelskspråklige studenter. 


Avlegg stemme 

Det blir mulig å stemme fra den 27.mars frem til den 30. mars kl. 22:00. Dette gjør du på valgweb, hvor valgene hvor du har stemmerett vil være tilgjengelig.  

Resultatene vil offentliggjøres den 31.mars på nettsiden. 


Ledige stillinger

Fakultetstillitsvalgt: 2 ledige stillinger

Studieprogramtillitsvalgt: Studieprogramtillitsvalgt for medisin

Instituttillitsvalgt: 6 ledige stillinger

  • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (Høsten 2023-høsten våren 2024)
  • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (høsten 2023 – våren 2024)
  • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (høsten 2023 – våren 2024)
  • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (høsten 2023 – våren 2024)
  • Instiutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (høsten 2023 – våren 2024)

Som instituttillitsvalgt er man øverste studenttilltisvalgt på sitt insitutt samt leder og koordinerer KTV’ene på instituttet, deltar møter med instituttledelsen og møter med Studentrådet. Stillingene honoreres på 100 timer/semester. Stillingsinstruksen for de ulike instruksene finnes her. Du finner også introduksjon til de ulike stillingene på instagram og facebook.

Har du flere spørsmål, eller ønsker mer informasjon kan de sende en mail til ftv@sr-mh.no.
The Student Councils’ by-elections

Register your candidacy from March 13th until 23th

It will be possible to vote from March 27th until 30th.

The results will be announced on March 31th.

Contact the Student Council members for information about the positions!

All positions in the Student Council are remunerated with at least 100 hours/semester, and as a Student Representative in the Student Council, you can apply for a special place in practical training.

All members of the Student Council MH must be proficient in both English and Norwegian, cf. §1.5 Working language, Bylaws for the Student Council at Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU.

Faculty Representatives, two vacant offices. 

Department Representatives, six vacant offices: 

  • Department of Health Sciences in Gjøvik – autumn 2023 – spring 2024
  • Department of Health Sciences in Ålesund, for autumn 2023 – spring 2024 
  • Department of Circulation and Medical Imaging, for autumn 2023 – spring 2024
  • Department of Public Health and Nursing, for autumn 2023 – spring 2024
  • Department of Neuromedicine and Movement Science, for autumn 2023 – spring 2024

Contact the Student Council leader group to announce your candidacy at ftv@sr-mh.no.

Valg
Studentrådet MH

Suppleringsvalg ITV Vår 2023

Studentrådet MH lyser nå ut stilling som instituttillitsvalgt (ITV) for IHG. Send mail til ftv@sr-mh.no for mer info om vervet. Varighet: Stilling har snarlig tiltredelse og

Read More »
Valg
Studentrådet MH

Suppleringsvalg ITV høst 2022

Studentrådet MH lyser nå ut stilling som instituttillitsvalgt (ITV) for IPH og IHG. Send mail til ftv@sr-mh.no for mer info om vervet. Varighet: Stilling har snarlig

Read More »
Valg
Studentrådet MH

Allmøte

Velkommen til studentrådet MH sitt allmøte mandag 25. april kl 16:15 i ØHA-1 på Øya Helsehus. Alle studenter ved MH er velkomne på allmøtet. De

Read More »
Info
Studentrådet MH

Julehilsen 2021

Studentrådet MH ønsker alle studenter ved fakultetet en riktig god jul og et godt nyttår! Det har vært en glede å jobbe på vegne av

Read More »
Info
Studentrådet MH

Oppdatering på coronasituasjonen

Oppdatering fra møtet Studentrådet MH har i dag vært i nytt møte med Fakultetsledelsen og kan komme med følgende oppdateringer: Eksamen før jul: Skriftlig eksamen

Read More »