Valg våren 2021

Ved studentvalget 2021 skal vi fylle en rekke ulike stillinger i Studentrådet. Disse finner du lenger ned på siden. I tillegg skal det velges studentrepresentanter til NTNU-styret. NTNU-styret vervet kan du lese mer opp på studentvalget.no

Melde kandidatur 

Muligheten for å melde kandidatur er fra 12.- 25. april. Dette gjør du ved å fylle ut kandidaturskjema med litt informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å stille til valg. 

For å kunne stille til verv i Studentrådet må du være student på det aktuelle studieprogram, institutt eller fakultet gjennom hele vervperioden. Du kan undersøke hvilket institutt eller fakultet du tilhører ved å sjekke på studentweb under «min profil» eller ved å søke opp studieprogrammet ditt på innsida. Som medisinstudent kan du stille som instituttillitsvalgt ved alle institutt bortsett fra instituttene i Gjøvik og Ålesund. Som tillitsvalgt i Studentrådet må du beherske norsk og engelsk da enkelte studieprogram består av engelskspråklige studenter. 

Avlegge stemme 

Det blir mulig å stemme fra den 26.april frem til den 29. april kl. 23:59. Dette gjør du på valgweb, hvor valgene hvor du har stemmerett vil være tilgjengelig.  

Resultatene vil offentliggjøres den 30. april på nettsiden. 

Ledige stillinger

2 Fakultetstillitsvalgte (høsten 2021 – våren 2022)

Som fakultetstillitsvalgt er du med på å  lede studentrådet MH og du deltar hyppig på møter med dekan, prodekaner og med andre tillitsvalgte i studentdemokratiet. Honorering på 175 timer/semester. 

1 Studieprogramtillitsvalgt for medisin  (høsten 2021 – våren 2022)

Som studieprogramtillitsvalgt for medisin deltar du på studentrådsmøter og møter med studieledelsen på medisin. Honorering på 130 timer/semester

Instituttillitsvalgt ved Institutt for

  • Samfunnsmedisin og sykepleie (høsten 2021 – våren 2022)
  • Nevromedisin og bevegelsesvitenskap (høsten 2021 – våren 2022)
  • Nevromedisin og bevegelsesvitenskap (høsten 2021)
  • Helsevitenskap i Gjøvik (høsten 2021 – våren 2022)
  • Helsevitenskap i Ålesund (høsten 2021 – våren 2022)
  • Klinisk og molekylær medisin (høsten 2021 – våren 2022)
  • Sirkulasjon og bildediagnostikk (høsten 2021 – våren 2022)

Som instituttillitsvalgt deltar du i Studentrådsmøter og i møter med ledelsen på instituttet. Honorering på 100 timer/semester.

Stillingsinstruksen til de ulike stillingene finnes under «om oss», og du kan finne introduksjon til de ulike stillingene på Instagram og Facebook.

Har du flere spørsmål, eller ønsker mer informasjon kan de sende en mail til ftv@sr-mh.no eller studentradet@sr-mh.no.

Generell informasjon Studentvalget, våren 2021 // General Information the Student Council Elections, Spring 2021

English below. Kjære studenter ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap! Ønsker du et engasjerende tillitsverv som samtidig fungerer som deltidsjobb og gir deg verdifull arbeidserfaring? Studentrådet MH søker engasjerte studenter til spennende og utfordrende tillitsverv! Som tillitsvalgt i Studentrådet kan du være med å påvirke egen og andres studiehverdag til

Read More »

The Student Council Elections, Spring 2021

Candidates can apply for these positions Two – Factulty Representatives (FTR)The elected members sit for the school year autumn 21 / spring 22. As FTR you are the faculty’s highest student union representative, sit on the Faculty Board and lead the faculty’s Student Council. Contact the Faculty Representatives at SR

Read More »

Studentvalget våren 2021

Ved vårens valg skal det velges To fakultetstillitsvalgte (FTV)De innvalgte sitter for skoleåret H21/V22. Som FTV er man fakultetets øverste studenttillitsvalgte, sitter i fakultetsstyret og leder fakultetets studentråd. Kontakt de fakultetstilltisvalgte på SR MH: ftv@sr-mh.noMeld kandidatur her!En studieprogramtillitsvalgt for medisin (SPV)Den innvalgte sitter for skoleåret H21/V22. SPV Medisin er øverste

Read More »

Resultatene av trivselsundersøkelsen til Studentrådet MH

Resultatene av trivselsundersøkelsen Studentrådet MH gjennomførte rundt årsskiftet en trivselsundersøkelse for å kartlegge hvordan studentene på fakultetet vårt har det, med spesielt fokus på Covid-19 pandemiens konsekvenser. Det gjør Studentrådet veldig vondt å se at mange har det vanskelig for tiden, og vi har de siste månedene, i samråd med institutt

Read More »