Studentådsvalget, høsten 2021

English below.

Ved valget høsten 2021 skal vi fylle åtte honorerte lederstillinger i Studentrådet MH fra våren 2022.

NB! Merk at én av de utlyste stillingene som ITV ved IHG følger egne datoer for kandidaturperiode og valg.


Meld kandidatur 

Muligheten for å melde kandidatur er fra 18. okt – 29. okt. Dette gjør du ved å fylle ut kandidaturskjemaet her med litt informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å stille til valg. NB! Dersom du har problemer med å laste inn skjemaet. Sjekk at du er logget inn med NTNU-mailen din og eventuelt prøv å bytte nettleser. Om problemet vedvarer ber vi deg ta kontakt på ftv@sr-mh.no, slik at du kan sende inn søknaden per mail.

For å kunne stille til verv i Studentrådet må du være student på det aktuelle institutt gjennom hele vervperioden. Du kan undersøke hvilket institutt du tilhører ved å sjekke på studentweb under «min profil» eller ved å søke opp studieprogrammet ditt på innsida. Som medisinstudent kan du stille som instituttillitsvalgt ved alle institutt bortsett fra instituttene i Gjøvik og Ålesund. Som tillitsvalgt i Studentrådet må du beherske norsk og engelsk da enkelte studieprogram består av engelskspråklige studenter. 


Avlegg stemme 

Det blir mulig å stemme fra den 01.nov frem til den 04. nov kl. 23:59. Dette gjør du på valgweb, hvor valgene hvor du har stemmerett vil være tilgjengelig.  

Resultatene vil offentliggjøres den 05.nov på nettsiden. 


Ledige stillinger

Fakultetstillitsvalgt: 2 ledige stillinger

Instituttillitsvalgt: 5 ledige stillinger

 • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
  • en stilling med varighet 1 år (våren 2022 – høsten 2022)
  • en stilling med varighet 1/2 år (snarlig tiltredelse – våren 2022)
 • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (våren 2022 – høsten 2022)
 • Institutt for psykisk helse (våren 2022 – høsten 2022)
 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (våren 2022 – høsten 2022)
 • Instiutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (våren 2022 – høsten 2022)

Som instituttillitsvalgt er man øverste studenttilltisvalgt på sitt insitutt samt leder og koordinerer KTV’ene på instituttet, deltar møter med instituttledelsen og møter med Studentrådet. Stillingene honoreres på 100 timer/semester. Stillingsinstruksen for de ulike instruksene finnes her. Du finner også introduksjon til de ulike stillingene på instagram og facebook.

Har du flere spørsmål, eller ønsker mer informasjon kan de sende en mail til ftv@sr-mh.no.
The Student Councils’ by-elections

Register your candidacy from Okt 18th until 29th

It will be possible to vote from Nov 1th until 4th.

The results will be announced on Nov 5th.

Contact the Student Council members for information about the positions!

All positions in the Student Council are remunerated with at least 100 hours/semester, and as a Student Representative in the Student Council, you can apply for a special place in practical training.

All members of the Student Council MH must be proficient in both English and Norwegian, cf. §1.5 Working language, Bylaws for the Student Council at Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU.

Faculty Representatives, two vacant offices. 

Department Representatives, six vacant offices: 

 • Department of Health Sciences in Gjøvik
  • one office for spring 2022 – autumn 2022
  • one office for spring 2022
 • Department of Health Sciences in Ålesund, for spring 2022 – autumn 2022
 • Department of Mental Health, for spring 2022 – autumn 2022
 • Department of Public Health and Nursing, for spring 2022 – autumn 2022
 • Department of Neuromedicine and Movement Science, for spring 2022 – autumn 2022

Contact the Student Council leader group to announce your candidacy at ftv@sr-mh.no.

Valg
Studentrådet MH

Suppleringsvalg FTV

Kjære studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentrådet MH lyser nå ut stilling som fakultetstillitsvalgt (FTV). Se tidligere innlegg for mer info om vervet.

Read More »
Valg
Studentrådet MH

Vi søker en ny FTV!

Kjære studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentrådet MH er på utkikk etter en ny fakultetstillitsvalgt (FTV) som kan tiltre fra 01.01.22. Som fakultetstillitsvalgt

Read More »
Info
Studentrådet MH

Velkommen til juleverksted!

Bli med å skape julestemning på campus! Fra og med mandag 22. november t.o.m. mandag 16. desember vil det bli arrangert juleverksted på pauserommene på campus. Her vil man

Read More »
Info
Studentrådet MH

Hvem er Studentrådet MH?

Hvem er vi? For mange studenter er vi tillitsvalgte «kun» tillitsvalgte, og det er ikke alle som kjenner oss på personlig basis. Dette er grunnen

Read More »
Info
Studentrådet MH

Julekos på campus

Om kort tid vil campusene være preget av julestemning for å lette på eksamensstresset som vi alle vet nærmer seg. Vi i SR ønsker å

Read More »