Studentrådsvalget, våren 2022

English below.

Ved valget våren 2022 skal vi fylle ni honorerte lederstillinger i Studentrådet MH fra høsten 2022.


Meld kandidatur 

Muligheten for å melde kandidatur er fra 14. mars – 25. mars. Dette gjør du ved å fylle ut kandidaturskjemaet her med litt informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å stille til valg. NB! Dersom du har problemer med å laste inn skjemaet. Sjekk at du er logget inn med NTNU-mailen din og eventuelt prøv å bytte nettleser. Om problemet vedvarer ber vi deg ta kontakt på ftv@sr-mh.no, slik at du kan sende inn søknaden per mail.

For å kunne stille til verv i Studentrådet må du være student på det aktuelle institutt gjennom hele vervperioden. Du kan undersøke hvilket institutt du tilhører ved å sjekke på studentweb under «min profil» eller ved å søke opp studieprogrammet ditt på innsida. Som medisinstudent kan du stille som instituttillitsvalgt ved alle institutt bortsett fra instituttene i Gjøvik og Ålesund. Som tillitsvalgt i Studentrådet må du beherske norsk og engelsk da enkelte studieprogram består av engelskspråklige studenter.


Avlegg stemme 

Det blir mulig å stemme fra den 28. mars frem til den 31. mars kl. 22:00. Dette gjør du på valgweb, hvor valgene hvor du har stemmerett vil være tilgjengelig.

Resultatene vil offentliggjøres den 01. april på nettsiden.


Ledige stillinger

Fakultetstillitsvalgt: 2 ledige stillinger

Studieprogramtillitsvalgt medisin: 1 ledig stilling

Instituttillitsvalgt: 6 ledige stillinger

 • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (høsten 2022 – våren 2023)
 • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (høsten 2022 – våren 2023)
 • Institutt for klinisk og molekylærmedisin (høsten 2022 – våren 2023)
 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (våren 2022 – høsten 2022)
 • Instiutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (høsten 2022 – våren 2023)
 • Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk (høsten 2022 – våren 2023)

Som instituttillitsvalgt er man øverste studenttillitsvalgt på sitt institutt samt leder og koordinerer KTV’ene på instituttet, deltar møter med instituttledelsen og møter med Studentrådet. Stillingene honoreres på 100 timer/semester. Stillingsinstruksen for de ulike instruksene finnes her. Du finner også introduksjon til de ulike stillingene på instagram og facebook.

Har du flere spørsmål, eller ønsker mer informasjon kan de sende en mail til ftv@sr-mh.no.
The Student Councils’ by-elections

Register your candidacy from March 14th until 25th.

It will be possible to vote from March 28th until 31th.

The results will be announced on April 1st .

Contact the Student Council members for information about the positions!

All positions in the Student Council are remunerated with at least 100 hours/semester, and as a Student Representative in the Student Council, you can apply for a special place in practical training.

All members of the Student Council MH must be proficient in both English and Norwegian, cf. §1.5 Working language, Bylaws for the Student Council at Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU.

Faculty Representatives, two vacant offices. 

Medical education Representative, one vacant office.

Department Representatives, six vacant offices: 

 • Department of Health Sciences in Gjøvik, for autumn 2022 – spring 2023
 • Department of Health Sciences in Ålesund, for autumn 2022 – spring 2023
 • Department of Clinical and Molecular Sciences, for autumn 2022 – spring 2023
 • Department of Neuromedicine and Movement Science, for autumn 2022 – spring 2023
 • Department of Public Health and Nursing, for autumn 2022 – spring 2023
 • Department of Circulation and Medical imaging, for autumn 2022 – spring 2023

Contact the Student Council leader group to announce your candidacy at ftv@sr-mh.no.