Da er valget for våren 2020 avsluttet, og neste valg vil bli holdt oktober/ november 2020.

For spørsmål eller mer informasjon er vi tilgjengelige på ftv@sr-mh.no og marako@stud.ntnu.no

Link til kandidatur via DETTE skjeamet

Avstemming og infomasjon på mh.studentrad.no og studentvalget.no