Da er valgdatoene for høstens semester satt! Det blir mulighet til å stille til valg fra 15.-21. oktober, og mulighet til å avgi stemmer fra 22.-29. oktober! På selveste Halloween blir resultatet publisert. Mer info om valget og nominasjonsskjema kommer!

For spørsmål eller mer informasjon er vi tilgjengelige på ftv@sr-mh.no og marako@stud.ntnu.no


Link til kandidatur via KANDIDATSKJEMA

Det er og mulig å nominere andre personer til et verv i studentrådet, eller få tilsendt mer informasjon via INTERESSESKJEMAET.

Avstemming og infomasjon på mh.studentrad.no og studentvalget.no