Vedtekter for Studentrådet MH, med vedlegg

Valg av nye tillitsvalgte og vedtektsendringer skjer elektronisk.
Budsjettet offentliggjøres på Studentrådets nettside så fort det er klart hvert år, og det åpnes for tilbakemeldinger per e-post.

Det høyeste organet for studentene er nå aktuelle allmøter som holdes ved behov, som f.eks. i forbindelse med høringer eller andre saker av prinsipiell betydning. På aktuelle allmøter blir saker informert og eventuelt bestemt, og alle registrerte studenter ved fakultetet er invitert.

Her finner du vedtektene for Studentrådet MH i sin helhet, med alle vedlegg.

Trykk på linkene for å laste ned/se på dokumentet: