Vedtekter for Studentrådet MH

Det høyeste organet for studentene er allmøtet som holdes minst en gang hvert kalenderår og ved behov. Alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har møte-, tale-, stemme- og forslagsrett. 

Her finner du vedtektene for Studentrådet MH

Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles på Studentrådets allmøte. Vedtektsendringer må sendes inn to uker før allmøtet, ved å benytte seg av skjema under:

Tidligere saker