Vedtekter for Studentrådet MH

Det høyeste organet for studentene er allmøtet som holdes minst en gang hvert kalenderår og ved behov. Alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap har møte-, tale-, stemme- og forslagsrett. 

Her finner du vedtektene for Studentrådet MH

Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles på Studentrådets allmøte. Vedtektsendringer må sendes inn to uker før allmøtet, ved å benytte seg av skjema under:

Generell informasjon Studentvalget, våren 2021 // General Information the Student Council Elections, Spring 2021

English below. Kjære studenter ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap! Ønsker du et engasjerende tillitsverv som samtidig fungerer som deltidsjobb og gir deg verdifull arbeidserfaring? Studentrådet MH søker engasjerte studenter til spennende og utfordrende tillitsverv! Som tillitsvalgt i Studentrådet kan du være med å påvirke egen og andres studiehverdag til

Read More »

The Student Council Elections, Spring 2021

Candidates can apply for these positions Two – Factulty Representatives (FTR)The elected members sit for the school year autumn 21 / spring 22. As FTR you are the faculty’s highest student union representative, sit on the Faculty Board and lead the faculty’s Student Council. Contact the Faculty Representatives at SR

Read More »

Studentvalget våren 2021

Ved vårens valg skal det velges To fakultetstillitsvalgte (FTV)De innvalgte sitter for skoleåret H21/V22. Som FTV er man fakultetets øverste studenttillitsvalgte, sitter i fakultetsstyret og leder fakultetets studentråd. Kontakt de fakultetstilltisvalgte på SR MH: ftv@sr-mh.noMeld kandidatur her!En studieprogramtillitsvalgt for medisin (SPV)Den innvalgte sitter for skoleåret H21/V22. SPV Medisin er øverste

Read More »

Resultatene av trivselsundersøkelsen til Studentrådet MH

Resultatene av trivselsundersøkelsen Studentrådet MH gjennomførte rundt årsskiftet en trivselsundersøkelse for å kartlegge hvordan studentene på fakultetet vårt har det, med spesielt fokus på Covid-19 pandemiens konsekvenser. Det gjør Studentrådet veldig vondt å se at mange har det vanskelig for tiden, og vi har de siste månedene, i samråd med institutt

Read More »