OBS! Søknadslenkene i menyen under «Velferdsmidler» er ikke lenger i bruk! Bruk lenkene lenger ned på denne siden. Når søknader utenfor ordinær tildeling er mottatt av oss vil dere motta en bekreftelse å dette. Skulle noe være uklart kontakt oss på: mh-ftv@studentrad.ntnu.no

Hvem kan søke?

Studentorganisasjoner ved MH-fakultetet som søker midler til konkrete prosjekter eller utstyr, samt driftsutgifter på bakgrunn av aktiviteter.

Det kan søkes om:

 • Prosjektmidler.
 • Utstyrsmidler.
 • Driftsmidler.

Med prosjekt menes et arrangement eller en aktivitet over en avgrenset tidsperiode.
Utgifter for alkohol og restaurantbesøk blir ikke refundert. Det kan ikke søkes om midler til studenter som ikke går ved FMH.

Søknadsfrist:

Tildelingen av velferdsmidler skjer én gang per kalenderår: 25. november:

  • Frist for å søke om midler som skal brukes påfølgende kalenderår.
  • Frist for å levere inn elektronisk refusjonsskjema fra nåværende kalenderår. Dette MÅ inneholde fakturaer og kvitteringer. Se lengre ned for mer info om dette.

Søknaden skal sendes inn via skjema i nedtrekksmenyen «velferdsmidler»

I skjemaene vil du bli bedt om å sende inn følgende:

 1. Informasjon om:
  • Beløpet det søkes om
  • Foreningens målsetning
  • Beskrivelse av medlemsmasse: medlemstall og def. på hva som er et medlem.
  • Evt. medlemsavgift
  • Informasjon om eventuell søknad til og støtte fra andre institusjoner.
  • Kontaktperson med e-postadresse.
  • Beskrivelse av prosjektet/arrangementet det søkes om støtte til (ikke nødvendig ved søknad om kun driftsmidler)
 2. Budsjett for prosjektet/ arrangementet det søkes støtte til.
  • Ved søknad om støtte til driftsmidler skal fullt regnskap for organisasjonen vektlegges, og en skal vedlegge regnskap fra de siste to årene.
 3. Regnskap: Regnskap fra foregående år og budsjett for kommende år.
  • Ved søknad utenom ordinær tildeling ønsker vi budsjett fra nåværende år

OBS! Hver søknad vil bli gjennomgått for å se om de svarer til kriteriene. Les bilag «Kriterier for velferdsmidler» før du sender inn søknaden!

The criteria for the welfare funding in english can be found here.

OBS! Alle foreninger som søker om støtte til utstyr skal holde inventarliste over alt utstyr (også med antall av hver ting). Denne skal være oppdatert. SR kan forlange gjennomgang av utstyr for å sjekke at inventarlisten er korrekt.

Søkes det penger til flere poster, vær spesifikk med søkesum til hver enkelt post. Prioriteringsrekkefølge skal være tydelig.
For støtte til driftsmidler til foreninger kreves også aktivitetsrapport fra forrige år, og en aktivitetsplan for det kommende året (fullstendig referat fra årsmøter er ikke nødvendig).

Eksempel på budsjett >>

Eksempel på regnskap >>

Behandlingsprosedyre i SR

Du vil få en bekreftelse/kvittering på mail når skjemaet er mottatt. Søkeren er ansvarlig for at søknaden er levert til tiden.

Har du spørsmål skal disse sendes inn i god tid før søknadsfristen for å garantere svar.
Spørsmål sendes til: ftv@sr-mh.no

Du kan lese mer om behandlingsprosedyren og klagerett i velferdsmiddelkriteriene.

Utbetaling av midler

Fakultetet er ansvarlig for utbetaling av midler. Når søknaden er godkjent skal et elektronisk skjema utfylles, og relevante kvitteringer vedlegges i samme skjema.

 • For studenter/ linjeforeninger som skal ha refundert utgifter som de allerede har lagt ut for skal benytte NTNUs Betalmeg-løsning: Betalmeg. Informasjon om dette finner dere her: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Betalmeg+-+reiseregning+for+eksterne

  • Studenten må be om å bli registrert i Betalmeg via NTNU hjelp. Det gjør studentene i denne lenka: https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=1311589
  • Tjenestesenteret på NTNU oppretter en bruker til studenten i SAP DFØ.
  • Studenten sender inn sitt krav i SAP DFØ (inkl kvitteringer for utlegg). Kvitteringer MÅ legges ved.
  • Utbetaling skjer to ganger pr måned.
  • Man får kun refundert beløp der det er samsvar mellom kvitteringene som sendes inn og beløpet det ble søkt om.

  Viktig: Hvis studenter som har en lønnet stilling på NTNU og søker om refusjon, vil de ha en bruker i DFØ fra før. Hvis de da sender inn krav må de oppgi riktig koststed: 65100007 og p. nr 980005815.

Ubrukte midler går til en felles pott hos SR, som deretter kan fordeles på nytt blant studentorganisasjonene ved neste utdeling.

Innleveringsfrist er 25. november, både for å søke om midler for påfølgende kalenderår og for levering av refusjonsskjema fra nåværende kalenderår.

Lykke til med søknaden!  

Hilsen oss i Studentrådet MH!

Har du noen spørsmål om søknaden? Kontakt oss gjerne!